INTEGRITETSPOLICY

ALLMÄNT

Higate Technology AB (“Higate”) med organisationsnummer 559301-8400, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i de tjänster som vi erbjuder på våra webbsidor och i vår applikation Palats (“Tjänster”).  

Din integritet är viktig för oss. I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du använder våra Tjänster.

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [email protected]. Vår postadress är Higate Technology AB, C/O Chalmers Ventures, Vera Sandbergs allé 8, 412 96 Göteborg.

 1. INSAMLING AV PERSONLIG INFORMATION

 

Higate samlar in, använder och lagrar följande personuppgifter:

 

·          information om din dator och telefon, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp- och version, samt operativsystem;

·          information om dina besök på och din användning av våra Tjänsters navigeringsvägar;

·          information som du anger när du registrerar dig i våra Tjänster, till exempel din e-postadress;

·          information som du anger när du skapar en profil i våra Tjänster, till exempel ditt namn, kön, din födelsedag, dina profilbilder, intressen och hobbys, samt uppgifter om din utbildning och anställning;

·          information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress.

·          information som anger där du använder våra Tjänster;

·          information som genereras när du använder våra Tjänster, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter;

·          information som har att göra med allt du köper, Tjänsterna du använder eller transaktionerna som du gör via våra Tjänster, inklusive ditt namn, telefonnummer, adress, e-postadress och kreditkortsuppgifter;

·          information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;

·          information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller våra tjänster, inklusive dess innehåll och metadata och;

·          all annan personlig information som vi behandlar.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

C. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via våra tjänster kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna i våra tjänster. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera våra tjänster och verksamhet;
 2. att anpassa våra tjänster åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga;
 4. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 5. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 6. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 7. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 8. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 9. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 10. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående våra tjänster;
 11. att hålla våra tjänster säkra och förebygga bedrägerier;
 12. att bekräfta ditt samtycke av våra tjänsters användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via våra tjänsters privata meddelandetjänst); samt
 13. annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på våra tjänster, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

D. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

E. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien
 3. Personlig information som du publicerar på våra tjänster eller skickar in för publicering på våra tjänster kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt E.

F. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt F beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Utgångspunkten är att personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 3. Vi sparar aldrig personuppgifter som vi samlar in för statistik, säkerhet med mera, längre än tre månader. Däremot sparar vi anonymiserad data för statistik och utveckling under längre tid än så.
 4. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt F, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

G. Din personliga informationssäkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via våra tjänster skyddas av krypteringsteknologi.
 4. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 5. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt våra tjänster konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

H. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version i våra tjänster. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

I. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

J. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicys och praxis.

K. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

L. Kakor

Våra tjänster använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.}

 1. Nedan anges namnen på de kakor vi använder i/på våra tjänster och de syften som de används för
 1. vi använder Google Analytics i/på våra tjänster för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar i våra tjänster / / förbättrar våra tjänsters användbarhet / analyserar användningen av våra tjänster / administrerar våra tjänster/ förhindrar bedrägerier och förbättrar våra tjänsters säkerhet / anpassar våra tjänster för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare;
 1. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
 1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
 2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
 3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
 1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
 3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
 1. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.